DNTN PHI PHI
Nhà phân phối các sản phẩm Vibook và Liên Sơn tại Lâm Đồng
Địa chỉ: 79A Trần Khánh Dư, Phường 8, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng
Điện thoại: 0633 3500123    Fax:(0633) 3511022

Mã số thuế : 5800358114